Zwerfafvalbrigade Beek: een nieuwe aanpak van zwerfafval

Geniet u ook van een mooi landschap? Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en kunnen we er allemaal van genieten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt in samenwerking met de gemeente Montferland het initiatief van een dorpsbewoner van Beek om zwerfafval aan te pakken. SLG heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van een Zwerfafvalbrigade. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook! Op donderdag 16 februari is de informatieavond voor belangstellenden in partycentrum De Deel, Didamseweg 13 in Beek. De avond start om 19.30 uur met een kopje koffie of thee. Komt u ook?

Zwaan-kleef-aan

Tijdens de avond krijgt u een presentatie over het landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap! Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en je doet alleen mee als je zin en tijd hebt. Zo heb je samen snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat langzamerhand een zwaan-kleef-aan effect.

Zwerfafvalbrigade Kilder al van start

In Kilder is op zaterdag 28 januari 2017 de eerste Zwerfafvalbrigade van de gemeente gestart. Een enthousiaste groep van zo’n 15 actieve bewoners is zaterdag aan de slag gegaan. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied hebben ze in meerdere groepen zwerfafval opgeraapt. Gewapend met gele hesjes en knijpers hebben de dorpsbewoners maar liefst 20 vuilniszakken zwerfafval verzameld. Gemeente Montferland zorgt voor het ophalen van het verzamelde afval. Bij voldoende belangstelling volgt binnenkort de Zwerfafvalbrigade Beek.

Omroep Gelderland was bij de aftrap van de eerste Zwerfafvalbrigade, bekijk het filmpje!