Ziekten en plagen

Tijdens de groei van bomen en struiken worden deze veelvuldig onderworpen aan de aanvallen van diverse ziektebronnen. Een sterke en vitale boom kan doorgaans deze aanvallen prima weerstaan. Is er echter sprake van een minder vitale boom dan kunnen deze verschijnselen flink ingrijpen in de groeikracht van de boom en zelf leiden tot het afsterven van de boom.

Via de volgende link www.houtwal.be kunt u zeer goed inzicht krijgen in het ziektebeeld en de veroorzaker hiervan.

Landschapsbeheer Gelderland heeft de voorkeur om de ziekten via een zo natuurlijk mogelijke manier ter lijf te gaan. De lokale Welkoop of Boerenbond heeft hiervoor de benodigde kennis en middelen. Kijk eens op www.boerenbond-welkoop.nl.

Engerlingen
Dit zijn de larven van een Meikever die veelvuldig op met name de zandgronden aanwezig is in grasvelden en bij bomen. De Meikever eet de fijne haarwortels van o.a. grassen en kruiden (resultaat kale en gele plekken in het gazon) maar ook van fruitbomen en laanbomen (resultaat een afstervende boom). De engerling leeft 3 jaar onder de grond en voedt zich dus daar met de wortels van uw beplanting. Na een jaar of 5 worden de engerlingen prachtige meikevers. De laatste week van april vliegen ze in grote getalen uit.
Aangezien engerlingen relatief grootte schade kunnen veroorzaken aan beplanting en de grasmat leeft er bij de eigenaren de wens om deze engerlingen te bestrijden. Een lastige zaak.
Het bedrijf Biocontrole heeft producten die op een biologische manier deze engerlingen bestrijdt. Kijk verder op www.biocontrole.nl.

 

 

Kijk ook eens op: