Windsingels in Geldermalsen

Het buitengebied van de gemeente Geldermalsen biedt een karakteristiek landschap: een belangrijk kapitaal. Om dit voor de toekomst te behouden is aanleg, herstel en onderhoud van de verschillende landschapselementen van groot belang. Op deze manier blijft een aantrekkelijk gebied voor bewoners en recreanten in stand en behoudt het landschap haar waarde vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Windsingels rond boerderijen en boomgaarden zijn kenmerkende landschapselementen in de gemeente Geldermalsen. Tijdens een grote ruilverkaveling in de jaren 60 zijn rond de nieuwe boerderijen houtsingels aangelegd. Hierdoor lagen de boerderijen in eilanden van groen die bescherming boden tegen wind. Bij goed beheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer met overstaanders) bieden deze singels een geschikte leefomgeving voor tal van dieren en wilde planten. Lees meer….