Wilde Bijengroep Vorden

De Wilde bijenwerkgroep zet zich om het landschap geschikt te maken voor wilde bestuivers. Daarbij gaat het gaat niet alleen om de wilde bij, maar ook andere bestuivers zoals vlinders, hommels en zweefvliegen. De vrijwilligers van de Wilde Bijenwerkgroep houden zich bezig met het bouwen van bijenhotels en met het zaaien en verspreiden van bijenbloemenzaad.
Wilde bijen hebben bloeiende planten nodig in de periode dat ze vliegen, van het vroege voorjaar tot in het late najaar. We spreken dan van een lange bloeiboog. Juni is voor bijen een moeilijke maand omdat er dan vaak onvoldoende bloeiende planten zijn. Daarom is divers zaaien belangrijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Wilde Bijengroep Vorden en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen per email met de coördinator:

Dhr. J. Molenaar 

Tel.nr: 0575-469832

De werkgroep is werkzaam in de gemeente Bronckhorst. De Wilde bijen groep is één van de activiteiten van de Bijenstichting die landelijk werkt.

In Vorden is een demonstratie tuin in ontwikkeling als onderdeel van het Bijen Educatie centrum. Deze tuin komt vol te staan met bloemen voor bijen (voedsel) maar ook voorbeelden van bijenhotels etc.

Alle informatie over de Bijenstichting en het Bijen Educatiecentrum kunt u lezen op onze website.