Wij zoeken vrijwilligers voor de Werkgroep Landschapsmonitoring Gelderland

Deze werkgroep brengt jaarlijks een klein deel van het cultuurlandschap van Gelderland in kaart. Dit maakt onderdeel uit van het landelijk Monitoring Landschapselementen. Elk jaar wordt een gebied van 1000 hectare vanaf de openbare weg in kaart gebracht door de werkgroep. Na 5 jaar wordt hetzelfde gebied opnieuw gemonitord om de veranderingen in kaart te brengen.

Waarom doen we dit?

We willen weten hoe het landschap zich ontwikkelt. Met de resultaten hiervan vragen we landelijk en provinciaal aandacht voor het behoud van het karakteristieke landschap. Het gaat om houtwallen, houtsingels, hoogstamboomgaarden, knotbomenrijen, hagen, struweelranden, geriefhoutbosjes, poelen, etc.

Op dit moment zijn 3 vrijwilligers actief, we hopen de groep te kunnen uitbreiden met tenminste 3 vrijwilligers. Het veldwerk wordt zelfstandig of in duo’s uitgevoerd.

Wat vragen we?

  • Beschikbaarheid voor 6-8 (veld)werkdagen per jaar, deze dagen kun je zelf indelen binnen het veldseizoen (van half mei tot half november). Daarnaast besteed je thuis gemiddeld 10 tot 15 uur per jaar aan het nalopen van de geïnventariseerde gegevens.
  • Een groene achtergrond; je bent al landschapsvrijwilliger of hebt al een beetje ervaring met het determineren of inventariseren van soorten planten, struiken, bomen of landschapselementen.
  • Je bent in staat een tablet of iPad te bedienen, omdat de gegevens hierin worden vastgelegd in een online app;
  • De intentie om dit vrijwilligerswerk minimaal drie jaar te doen.

Klik hier om de volledige vacatureomschrijving te downloaden.

Wie zijn wij?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich al sinds 1986 in voor een karakteristiek en hoogwaardig cultuurlandschap. Een betekenisvol landschap met heggen, houtwallen, knotwilgen, boomgaarden en poelen, waarbij cultuurhistorie, ecologie en participatie hand in hand gaan. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen, zoals de provincie, de gemeenten, het waterschap, particuliere grondeigenaren, agrariërs en ‘last but not least’, vrijwilligers. In het bijzonder zien we een taak voor onszelf om jaarlijks honderden bewoners van het buitengebied en duizenden vrijwilligers te betrekken bij het landschap en te ondersteunen met kennis, kunde, advies, plantmateriaal en gereedschap.

We werken met een team van ongeveer 30 professionals en 5 vrijwilligers vanuit een kantoor op het prachtige landgoed Rosendael in Rozendaal. We werken ook (deels) thuis, zowel tijdens als na corona. We vinden diversiteit belangrijk en nodigen iedereen van harte uit te solliciteren.

Reageren?

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Mail of bel Saskia Bemer, projectleider Monitoring Landschapselementen Gelderland: telefoon 06-23387930 of e-mail s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.

Ook is het mogelijk om eerst een online bijeenkomst bij te wonen, waarbij meer wordt uitgelegd over de monitoring. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 februari om 20.00 uur, aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Reageren op deze vrijwilligersvacature kan tot en met 14 maart 2022.