Werkgroep Landschapsmonitoring

Ondersteund door SLG gaat de Werkgroep Landschapsmonitoring jaarlijks in de periode mei – november het veld in met Android tablets om te inventariseren voor het landelijk meetnet in Gelderland.  De vrijwilligers die actief zijn in deze werkgroep dragen het landschap een warm hart toe, houden van buiten zijn en hebben een goede basiskennis van het cultuurhistorisch landschap. De coördinator van de werkgroep is Saskia Bemer.

Ervaring van vrijwilligers

Het Nederlandse cultuurlandschap wordt steeds ééntoniger. Nederland is juist vanwege de grote variëteit in landschappen zo mooi. Ik wil er graag aan meewerken dat zoveel mogelijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Monitoring is daar een belangrijk instrument voor. En ik wil dat werk ook graag doen, omdat ik daardoor weer een stukje Nederland beter leer kennen.”

“In Nederland vinden we voornamelijk cultuurlandschap, landschap gemaakt door de mens. Zo’n landschap is nooit klaar, het wordt voortdurend aangepast aan nieuwe wensen van de gebruikers. Hiermee kunnen ook mooie landschapselementen verdwijnen, wat ik jammer vind. Door vastlegging van bestaande landschap elementen hoop ik een bijdrage te leveren voor behoud van die mooie landschapselementen.”

“Ik woon nu 10 jaar in de provincie Gelderland en ben geboeid door het coulissen landschap. De veranderingen in het landschap gaan echter erg snel. Als vrijwilliger ben ik door te inventariseren in de werkgroep in staat die veranderingen in beeld te brengen.”

“Het is leuk om met een andere vrijwilliger met een tablet te inventariseren. Mij trekt de gebruikte techniek wel en bovendien leer ik veel van de andere vrijwilligers over karakteristieke landschapselementen en zie ik stukken van Gelderland die ik nog niet eerder heb gezien.”

Meer informatie

  1. Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap
  2. Landschapsobservatorium

Kijk ook eens op: