Werken in het Landschap in en om Wageningen

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

We doen verschillende beheer- en onderhoudswerkzaamheden in het landschap in en om Wageningen en iedereen kan meedoen. Het werk bestaat onder andere uit het opschonen van heideveldjes, het knotten van wilgen, het vrijstellen en opschonen van poelen, het opruimen van zwerfafval en het snoeien van opslag op en om grafheuvels. We vragen toestemming aan de grondeigenaar en/of beheerder voordat we aan de slag gaan. We stemmen onze werkzaamheden en onze planning af op die van andere vrijwilligersgroepen in Wageningen, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om allerlei vrijwilligerswerk in het landschap te kunnen doen. Er is geschikt werk voor mensen van alle leeftijden en we bieden een prachtige belevingservaring voor kinderen vanaf 10  jaar. Er wordt gewerkt met goed gereedschap dat we lenen van SLG en we lenen ook handschoenen en helmen van SLG. Via een WhatsApp groep worden geïnteresseerden geïnformeerd over de planning en aard van de werkzaamheden en de locaties waar we aan de slag gaan. Na afloop van de werkzaamheden wordt altijd even terug gekoppeld aan de deelnemers aan de WhatsApp groep wat we gedaan hebben. Meestal worden dan ook enkele foto’s gestuurd. De afspraak binnen de WhatsApp groep is om alleen te reageren als je voornemens bent om te komen en om bijzonderheden over de werkdag door te geven. Zo worden de deelnemers niet overstelpt met over elkaar heen buitelende reacties op een bericht. Het is tot op heden een prima manier gebleken om op laagdrempelige wijze geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om mee te helpen het landschap mooi te houden en ruimte te bieden aan mens, plant en dier. Heb je zin om mee te doen, neem dan gerust even contact met me op. Dat kan via een mail.

Meer informatie

Email: Dhr. R. Beunen

 

De groep is werkzaam in de gemeente Wageningen.