Werkdag verslagen KNNV Noord West Veluwe

Verslag 10-10-2015

Tien oktober was de tweede werkdag van dit seizoen gepland. In tegenstelling tot de eerste werkdag, die wegens de regen een week uitgesteld moest worden, was het dit keer schitterend weer. Waarschijnlijk een van de laatste nazomerdagen. Om kwart voor negen vertrokken bijna twintig vrijwilligers, voornamelijk mannen, maar gelukkig ook een paar enthousiaste dames,  richting Putten. Op het programma stond het uitdunnen van de houtwallen  op het “landgoed” van Roef Langendijk in de buurtschap Huinen iets voorbij Putten. Het betreft een prachtig terrein voornamelijk bestaande uit weilandjes omzoomd door houtwallen.  Omdat deze snel dichtgroeien komen we hier jaarlijks om hazelaar, vogelkers, braam, vlier etcetera te verwijderen. Voor de dikkere stammen gebruiken we de kettingzaag, maar de meeste opslag kon door middel van edel handwerk met handzaag en snoeischaar worden verwijderd. Het afval werd vervolgens verzameld in lange rillen. Er werd zoals gewoonlijk  weer stevig doorgewerkt door de groep, waarvan de gemiddelde leeftijd  boven de zeventig ligt (en een enkeling de 80 al is gepasseerd). En in de loop van de ochtend kwamen er steeds meer zweetdruppels tevoorschijn.  Toen we tegen twaalven stopten bleek dat een behoorlijk stuk van de  houtwallen was  opgeschoond, waardoor het landschap  weer een fraai open karakter heeft gekregen. Traditiegetrouw trakteerde de gastvrouw daarna op een broodje en overheerlijke pompoensoep, die in het warme najaarszonnetje kon worden genuttigd. Waarna we tegen half een  huiswaarts togen.

Cees Doets.

 

Verslag 09-01-2016

Op de eerste werkdag van 2016 moesten we iets verder van huis. Zo’n 13 kilometer vanaf ons verzamelpunt aan de Groeneweg in Ermelo vertrokken om kwart voor negen ruim 20 vrijwilligers  naar de Tintelersteeg, in het gebied tussen Nijkerk en Putten. Het was een mooie winterdag, waarbij de temperatuur gelukkig weer eens normaal was voor de tijd van het jaar. Dat gebied vormt een prachtig natuur/cultuurlandschap met veel houtwallen en een afwisseling van landbouwgronden, bos en natte heidevelden. Ik wandel  daar ook regelmatig en je proeft er nog de sfeer van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Veel van de landerijen vallen onder het beheerIMG_1436van het landgoed Oldenaller. We hadden dit keer een leuke klus: het snoeien van een rij van zo’n 70 knotwilgen.  Gelukkig hoefden we maar deIMG_1466 helft (om en om) te knotten. Ten behoeve van de vogelstand (vluchtplek en nestelen) wilde de beheerder niet dat de hele rij werd gesnoeid. Doordat het al enige tijd geleden was dat hier onderhoud was gepleegd waren de wilgen flink uitgelopen. Veel takken waren behoorlijk dik en vaak wel zo’n meter of drie lang. Het was goed opletten om geen tak op je hoofd te krijgen, vooral als je geen helm ophad. We hadden maar de beschikking over één motorzaag,  waardoor we veel dikke takken met de handzaag of snoeischaIMG_1462ar te lijf moesten gaan. Maar we zijn niet voor een kleintje vervaard en door dat handzagen gebruik je weer eens andere spieren dan normaal.  Naast een zaagploeg hadden we ook een verzamelploeg, die de afgezaagde takken voor verdere verwerking op rijen legde na ze soms uit het naastgelegen slootje te hebben gevist. Tegen twaalf uur konden we tevreden terugkijken op ons werk.  We hadden ruim de helft, ongeveer 20 bomen geknot. Aan een deel daarvan zaten nog dikke takken die een volgende keer met behulp van de kettingzaag, evenals de rest van de rij geknot kunnen worden.  De beheerder complimenteerde ons na afloop met het resultaat en vond dat we wel een appelflap of rondo verdiend hadden.

Cees  Doets

 

Eerste werkochtend seizoen 2016/2017

Zaterdag 24 september was onze eerste werkochtend van het nieuwe seizoen. Hoewel  de herfst op de kalender stond was het weer nog steeds zomers. Onze coördinatoren hadden een nieuwe klus “aangenomen” : het schoonmaken van de natuurvijver bij de natuurtuin aan de rand van Harderwijk.  

Op het eerste gezicht een leuk karwei, iets heel anders dan we gewend zijn.

Na een uitgebreide voorlichting over het te gebruiken gereedschap door Michael Witjes van SLG konden we aan de slag. Witjes had ook  een aantal “waadbroeken” meegenomen, waarmee een aantal van ons tot hun middel in de vijver stonden om het verwijderen van rietpollen en rietsigaren aan te pakken.  Daarbij  werd van een aparte snijtechniek gebruik gemaakt, waarbij in eendrachtige samenwerking met iemand op de kant de pollen werden doorgesneden. Collega’s op de kant trokken vervolgens de afgesneden planten de wal op eimg_4495n verzamelden die op hopen die na het weekend door de gemeente Harderwijk afgevoerd zouden worden.  Het was daarbij even wennen aan de geur van slik en modder, hetgeen we niet zo gewend zijn op de droge zandgronden van de Veluwe. Waarschijnlijk had de kleding van de meesten ook een extra wasbeurt nodig.

Hoewel de plek en klus interessant was kon niet iedereen zich zoals gewoonlijk “in het zweet werken” . Omdat de coördinator van de natuurtuin, Chris Herzog, ook een aantal van zijn eigen mensen had uitgenodigd waren we met ruim 40 vrouwen en maimg_4487nnen. Hetgeen iets te veel was om iedereen aan het werk te houden. Maar na afloop konden we constateren dat de natuurvijver  flink opgeschoond was.

Cees Doets

De handen uit de mouwen voor een goed landschapsbeheer!!

Kijk ook eens op: