Weidevogelgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan met zijn twee of meer personen op pad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Weidevogelgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. W. Hoekstra

De groep is werkzaam in gemeente Buren en Neder-Betuwe