Webinar Vrijwilligerswerk op het boerenbedrijf – voor meer natuur en sterke lokale netwerken

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een webinar over vrijwilligerswerk op het landbouwbedrijf. Deze webinar is voor boeren en tuinders die helpende handen kunnen gebruiken bij onder andere natuur- en landschapsbeheer op het bedrijf.

Natuurinclusieve landbouw

De roep vanuit de maatschappij voor natuurinclusieve landbouw is groot. Steeds meer burgers willen landbouw die hand in hand gaat met de natuur en die de soortenrijkdom op het platteland ondersteunt. Maar voor de boer betekent dit wel extra werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van natuurelementen op het bedrijf. Vrijwilligers die het leuk vinden om buiten te werken en op die manier hun steentje bij te dragen, kunnen hierbij uitkomst bieden. Het betrekken van vrijwilligers versterkt ook het lokale netwerk van een bedrijf en draagt bij aan een betere verbinding tussen boer en burger, tussen stad en platteland.

Programma

Tijdens de webinar gaan we in op de vragen als: wat kunnen vrijwilligers betekenen voor het bedrijf en hoe organiseert u dat? Ook het thema ARBO en veiligheid komt aan de orde. Aan de hand van een praktijkverhaal horen we hoe de coördinatie van een vrijwilligersgroep aangepakt kan worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 20:00 Versterken van lokale netwerken van natuurinclusieve landbouwbedrijven – Boki Luske (SLG)
  • 20:10 Waar moet u als ondernemer op letten qua ARBO en veiligheid? – Saskia Bemer (SLG)
  • 20:30 Ervaringen uit de praktijk over vrijwilligerscoördinatie – Gijs van Dedem (Landgoed Vosbergen)
  • 20:45 Vragen uit de ‘zaal’
  • 21:00 Afronding

Deze webinar wordt georganiseerd binnen het project ‘versterken van lokale netwerken van boeren, vrijwilligers en burgers’. Binnen het project worden circa 15 bedrijven in Gelderland ondersteund bij het opzetten van een vrijwilligersgroep voor natuur- en landschapsbeheer op het bedrijf. Er is nog ruimte voor boeren om zich aan te melden en mee te doen aan het project. U wordt dan het eerste jaar ondersteund door SLG bij het ontwikkelen van een vrijwilligersgroep.

Aanmelden

Wilt u de webinar bijwonen of aanmelden om mee te doen aan het project? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in.

Het project ‘versterken van lokale netwerken van boeren, vrijwilligers en burgers’ is onderdeel van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.