Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw

Veel boeren en tuinders willen op hun bedrijf meer doen voor landschap en biodiversiteit. Het is echter niet eenvoudig om die omslag te maken, omdat de reguliere financieringsvormen het niet toe laten om de bedrijfsvoering te extensiveren. Op 13 april organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een Webinar voor boeren: financiering van natuurinclusieve landbouw.

Nieuwe financieringsvormen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe financieringsvormen ontstaan, die de omslag naar natuurinclusieve landbouw stimuleren. Het gaat daarbij vaak om het ondersteunen van boeren bij het verwerven van grond en het betrekken van burgers in dit proces. Want de omslag maken naar meer biodiversiteit op het platteland kunnen boeren niet alleen.

Initiatieven aan het woord

Tijdens dit webinar komen verschillende landelijke en Gelderse financieringsinitiatieven aan het woord. Boeren en tuinders krijgen hiermee een introductie over welke vormen van financiering er mogelijk zijn en hoe het werkt. Het doel is om boeren en tuinders die hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief en maatschappijgedragen willen ontwikkelen, te inspireren en een stapje verder te helpen.

Programma

19:30u Welkom en introductie – Boki Luske, SLG

19:35u Overzicht financieringsvormen – Gelieke Steeghs, MSc student WUR

19:45 u  Vier sprekende voorbeelden aan het woord:
a. Burgerboerderij de Patrijs – Johannes Regelink (foto)
b. Aardpeer – Michiel de Koe
c. Boerderij De Hooilanden – Lodewijk Pool
d. Nationaal Groenfonds – Rob van Eijck

20:45 u Vraag en antwoord

20:55 u Afsluiting

Aanmelden

De webinar op 13 april duurt van 19.30 u tot 21.00 u, deelname is gratis. Aanmelden kan tot 12 april via onderstaand formulier. U ontvangt via email een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst (via Zoom). In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie.

Bekijk wat wij nog meer doen rondom Natuurinclusieve landbouw én de interviews met koploper boeren.

Deze webinar zal worden opgenomen. Bij het versturen van dit formulier geeft u aan hiervan kennis te hebben genomen. Indien u niet in beeld wenst te komen, kunt u uw camera uitzetten of afzien van deelname. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit