Webinar: Hoe kunt u als burger bijdragen aan natuurinclusieve landbouw?

De roep vanuit de maatschappij is groot: we willen een vorm landbouw die hand in hand gaat met natuur en meer soortenrijkdom. Veel boeren willen de omslag wel maken naar meer biodiversiteit, maar kunnen dit niet financieren via de reguliere weg. Als burger kunt u de boeren ondersteunen, of u nu een grote of een kleine portemonnee heeft. Bijvoorbeeld via crowdfunding om grond vrij te kopen of via obligaties. Tijdens de webinar op 20 april, vertellen verschillende initiatieven over nieuwe financieringsvormen van natuurinclusieve landbouw én komen Gelderse boeren aan het woord die hier gebruik van maken.

Nieuwe financieringsvormen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe financieringsvormen ontstaan, die de omslag naar natuurinclusieve landbouw stimuleren. Reguliere financieringsvormen laten het niet toe om de bedrijfsvoering te extensiveren. Nieuwe financieringsvormen maken veel meer mogelijk voor boeren. Als particulier kunt u, door te investeren in de bedrijven, een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit op het platteland.

De boeren kunnen het niet alleen!

Tijdens dit webinar vertellen meerdere sprekers over de verschillende vormen van financiering en hoe ze werken. U krijgt inzicht in de mogelijkheden voor u als burger om bij te dragen aan de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Want de boeren kunnen het niet alleen!

Programma

19:30 u Welkom en introductie – Boki Luske, SLG

19:35 u Overzicht van manieren hoe u als burger kunt bijdragen – Gelieke Steeghs, MSc student WUR

19:45 u Vier sprekende voorbeelden aan het woord:
a. Burgerboerderij de Patrijs – Johannes Regelink (foto)
b. Land van Ons – Franke Remerie
c. De Hooilanden – Lodewijk Pool
d. Aardpeer – Michiel de Koe

20:45 u Vraag en antwoord

20:55 u Afsluiting

De webinar op 20 april duurt van 19.30 u tot 21.00 u, deelname is gratis.

Bekijk wat wij nog meer doen rondom Natuurinclusieve landbouw én de interviews met koploper boeren.

Deze webinar zal worden opgenomen. Bij het versturen van het aanmeldformulier geeft u aan hiervan kennis te hebben genomen. Indien u niet in beeld wenst te komen, kunt u uw camera uitzetten of afzien van deelname. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Ook interessant

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!

Schoolkinderen zaaien bloemen in voor wilde bijen en vlinders