Webinar over landschap en biodiversiteit in Heumen op 22 april

Inwoners uit het buitengebied van Heumen zetten zich ook dit voorjaar in om het gebied meer biodivers te maken. Zij doen mee aan de landschaps- en biodiversiteitsimpuls van de gemeente Heumen. Vanwege de coronamaatregelen is er geen feestelijke uitdeeldag, maar hebben de deelnemers hun beplanting en biodiversiteitsproducten thuis ontvangen. In totaal zijn er al 6000 inheemse struiken zoals sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos, 70 laanbomen en 40 fruitbomen door de deelnemers op hun terrein aangeplant. Geïnteresseerd? Bewoners uit het buitengebied kunnen zich opnieuw aanmelden voor een plan.

Versterking van streekeigen landschap

De gemeente Heumen en SLG werkten afgelopen winterperiode samen aan het landschaps- en biodiversiteitsproject. Via dit project stimuleren ze grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente om het streekeigen landschap te versterken door aanplant van inheemse bomen en struiken. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer gaat ook de biodiversiteit erop vooruit. Veel soorten insecten, vogels, vlinders, kleine zoogdieren en wilde bijen profiteren hiervan. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het terrein en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Stimulering biodiversiteit

Deelnemers aan het project hebben afgelopen maanden een gratis advies van SLG gekregen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Denk aan het creëren van voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Met dit advies gaan bewoners nu zelf aan de slag om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Naast het planten van bomen en struiken realiseren ze ook 585 m2 kruidenranden, hangen ze nestkasten op voor de torenvalk en huismus en plaatsen ze een hotels voor egels en wilde bijen. Ook worden er vanuit dit project uilenkasten geplaatst door de Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost, inmiddels is de eerste steenuilenkast op het terrein van een deelnemer geplaatst.

Het biodiversiteitsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heumen en de provincie Gelderland.

Webinar Landschap & Biodiversiteit Heumen

Op 22 april werd er een webinar gehouden voor algemeen geïnteresseerden en bewoners die graag meedoen aan dit project, deze kunt u hier terugkijken:

Direct aanmelden voor een biodiversiteitsplan?

Wilt u zich direct aanmelden voor een beplantings- en biodiversiteitsplan? Ga naar de speciale projectpagina voor meer informatie en aanmelden.

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

625 “Appeltjes van Oranje” voor de gemeente Buren

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk