Webinar Biodiversiteit op en rond het erf Hierden op 19 mei 2021

Veel planten en diersoorten zijn uit het buitengebied verdwenen en veel soorten nemen nog steeds af. Erven en hun omgeving kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een webinar op 19 mei geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners van Hierden hun erf en de omgeving aantrekkelijker kunnen maken voor verschillende dieren. Wat is nodig voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid, bijvoorbeeld voor wilde bijen, vlinders en zangvogels? De online-bijeenkomst start om 19.30 uur. Einde is om 21.00 uur.  De webinar is een vervolg op de introductie op biodiversiteit die in april wordt gegeven. Deze webinar is ook te volgen als je de vorige webinar niet hebt gezien. Deelname aan de webinar is gratis.

Landschap en ecologie

De webinar focust op de biodiversiteit in en rondom Hierden. We laten zien welke landschapselementen van oorsprong in het landschap voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen in het landschap. Bij het inrichten en beheren van een erf of het landschap daaromheen is het zinvol om gebruik te maken van de oorspronkelijke elementen en streekeigen beplanting. Op deze manier wordt het leefgebied weer geschikt voor kritische, maar ook algemene soorten van het buitengebied, zoals steenuil, kneu, zwartkop, haas, egel, bijen, hommels en dagvlinders.

Bloeiend Bijenlandschap Harderwijk en Hierden

De webinar maakt deel uit van het project Bloeiend Bijenlandschap Harderwijk en Hierden. Zo kunnen mensen meedoen aan een inspiratie-excursie over biodiversiteit op een mooi erf (19 juni) en een webinar Sinusbeheer op 1 juli en een workshop Sinusbeheer (insectvriendelijk maaien op 3 juli) volgen. Ook worden vijf bijenoases aangelegd verspreid over de gemeente. Tijdens de online-bijeenkomst krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand formulier.  U ontvangt u via e-mail een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst (via Zoom). In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie.

Kijk ook eens op: