Webinar Biodiversiteit op en om het erf

Veel planten en diersoorten zijn uit het buitengebied verdwenen en veel soorten nemen nog steeds af. Erven en hun omgeving kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een webinar op 11 maart geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners van de gemeente Wageningen hun erf en de omgeving aantrekkelijker kunnen maken voor verschillende dieren. De online-bijeenkomst voor boeren, burgers en buitenlui start om 19.30 uur. Einde is om 20.30 uur.  De webinar is een vervolg op de introductie op biodiversiteit die in januari is gegeven. Deze webinar is ook te volgen als je de vorige webinar niet hebt gezien. Deelname aan de webinar is gratis.

Landschap en ecologie

De webinar focust op de biodiversiteit in en rondom Wageningen. We laten zien welke landschapselementen van oorsprong in het landschap voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen in het landschap. Bij het inrichten en beheren van een erf of het landschap daaromheen is het zinvol om gebruik te maken van de oorspronkelijke elementen en streekeigen beplanting. Op deze manier wordt het leefgebied weer geschikt voor kritische, maar ook algemene soorten van het buitengebied, zoals steenuil, kneu, zwartkop, haas, egel, bijen, hommels en dagvlinders.

Biodiversiteitsproject Wageningen

De webinar maakt deel uit van de biodiversiteitsimpuls in de gemeente Wageningen. Zo kunnen mensen zich opgeven voor een op maat gemaakt biodiversiteitsplan op hun terrein, worden vijf bijenoases aangelegd verspreid over de gemeente en richten we een Biodiversiteitswerkgroep op, die de bijenoases gaat beheren. Tijdens de online-bijeenkomst krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 9 maart via onderstaand formulier.  Op 10 maart ontvangt u via e-mail een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst (via Zoom). In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie.

Kijk ook eens op: