WBTR Verenigingen en stichtingen

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen(WBTR). De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is belangrijk voorbereid te zijn want de nieuwe wet omvat veel meer dan alleen het aanpassen van de statuten.

Meer dan statutenwijziging alleen

Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat. Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

De gevolgen voor verenigingen en stichtingen

Het is de bedoeling om de kwaliteit van besturen te verbeteren. Voor organisaties is een checklist gemaakt door de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk). De checklist laat organisaties zien waar je allemaal aan moet denken en geeft aan wat organisaties moeten aanpassen. De checklist geeft niet aan hoe de zaken aangepast moeten worden. Daarvoor is een WBTR-stappenplan ontwikkeld.

Stappenplan om aan de wet te voldoen

Er is een online WBTR-stappenplan ontwikkeld, dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is ontwikkeld door een team van deskundigen die veel kennis en ervaring hebben met verenigingen en stichtingen. Het stappenplan is vooral van waarde voor kleinere verenigingen met vrijwillige bestuursleden. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële nieuwe bestuursleden ook zekerheid. Bekijk meer informatie over het stappenplan.

Korting op online stappenplan

Via ons lidmaatschap bij de NOV kunnen verenigingen en stichtingen met korting gebruik maken van het stappenplan en de helpdesk gebruiken. De kosten zijn dan voor een jaar € 120 in plaats van € 240.
Bekijk de kortingscode waarmee organisaties via de NOV gebruik kunnen maken van het stappenplan

Heb je vragen over het stappenplan dan kun je contact opnemen met info@wbtr.nl of bellen via 088-5398608.

Kijk ook eens op: