Wat is Met je school de boom in?

Met ‘Met je school de boom in’ maken kinderen in hun eigen woonomgeving kennis met de natuur en het landschap waar zij in wonen. Door praktisch bezig te zijn met het onderhouden van natuur en landschap in hun leefomgeving, leren ze het belang van het beheer van het landschap en het behoud van biodiversiteit.

Het is vooral de bedoeling de leerlingen een geweldige dag buiten in hun eigen omgeving te bezorgen, waar zij zich kunnen verwonderen en gestimuleerd worden vaker naar buiten te gaan.

Vrijwilligersgroepen die al actief zijn met werkzaamheden in de natuur, nemen een of meerdere keren per jaar een klas kinderen mee naar buiten. De kinderen mogen helpen bij de werkzaamheden. Even een dagje uitwaaien, op ladders klimmen, bomen zagen, takken slepen, met je voeten in het water staan of een takkenhoop voor vogels en kleine zoogdieren maken. Kortom, lekker bezig zijn in de natuur.

Nieuwe groepen die hier interesse in hebben krijgen van ons op verschillende manieren ondersteuning:

  • Een training, gericht op veilig werken met kinderen, de organisatie van een werkdag, en alles wat verder aan bod komt
  • Een draaiboek waarin alles staat om een werkdag goed te kunnen organiseren
  • Educatiemateriaal zoals lesbrieven
  • Kindergereedschappen kunnen bij ons geleend worden

Kijk ook eens op: