Levend Landschapwerkgroep Wassinkbrink

Bewoners hebben het initiatief genomen om zich in te zetten voor het landschap in hun eigen leefomgeving. Bewoners onderhouden landschapselementen en voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan de kenmerkende ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap. Stichting Landschapsbeheer Gelderland stelt hen gereedschap beschikbaar en ondersteunt coördinatoren van bewonersinitiatieven met een halfjaarlijkse nieuwsmail.

Wilt u meer informatie over de Levend Landschapwerkgroep Wassinkbrink en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Naam: Mevr. G. Bulten

Email: Mevr. G. Bulten

De groep is werkzaam in de gemeente Bronckhorst

Kijk ook eens op: