Wandelpad over verbeterde Appense Dijk officieel opengesteld

010

Op vrijdag 28 maart 2014 heeft wethouder Jan van Muyden van de gemeente Voorst samen met heemraad mevrouw Brouwer van Waterschap Vallei en Veluwe, het wandelpad over de Appense Dijk officieel opengesteld. Gelijktijdig vond ook de oplevering van het project Appense Dijk plaats. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft dit project inhoudelijk geleid. Met dit project, dat Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst met belangrijke ondersteuning van de provincie Gelderland uitvoerden, is de cultuurhistorie rond de Appense Dijk beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast is een goede ontsluiting voor wandelaars gerealiseerd.

Dijk beter herkenbaar 012
De Appense Dijk is in 1453 aangelegd en loopt vanaf Klarenbeek in oostwaartse richting en sluit aan op de bestaande dijk. Vroeger beschermde dit gedeelte de noordelijke IJsselvallei tegen hoog water en vormde een belangrijk onderdeel van het historische waterhuishoudingssysteem in het gebied tussen Veluwe en IJssel. Nu heeft dit unieke dijkje geen kerende functie meer. Wel is de Appense Dijk, dankzij haar archeologische waarde en bijzondere ligging, opgenomen in de Top 100 van de Historische Geografie Nederland. De vele zichtbare sporen van de strijd tegen het water en de indrukwekkende fora en fauna rondom de dijk zijn uniek. Met het project zijn de kwaliteiten van de Appense Dijk in kaart gebracht en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de dijk verbeterd. Zo is de dijk nu beter zichtbaar, er zijn kolken opgeschoond en er is een wandelpad over de dijk aangelegd.

Gemeenschappelijke parel
Met de afronding van het project Appense Dijk is de gemeente Voorst een bijzondere recreatieve voorziening rijker. Ook de grondeigenaren, zoals Beekzicht en Ekeby erkennen dat de Appense Dijk een gemeenschappelijke parel is. Zij waren nauw betrokken bij de uitvoering van het project dat mede dankzij hen geslaagd is.

Meer informatie: projectleider Martijn Grievink