Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?

Ecologische berm
Foto: Gerard van Dijk

Wat verstaan we precies onder ecologisch bermbeheer? Welke motieven liggen ten grondslag aan de keuze voor ecologisch bermbeheer? Of juist aan de keuze om er (nog) niet aan te beginnen? Na een kennismakingsronde wisselen deelnemers uit hoe hun organisatie zich verhoudt tot ecologisch bermbeheer.

Oogst bijeenkomst 1

 

 

Kijk ook eens op: