Vrijwilligers gezocht voor onderzoek naar graasdruk op de Veluwe

foto: Henk van den Burg

Kom je graag in het bos? Woon je op of in de buurt van de Veluwe? Ken je de meeste boomsoorten op de Veluwe? En vind je het leuk om mee te doen aan onderzoek naar graasdruk en bosverjonging? Of ken je iemand die dit leuk zou vinden?

Voor een uniek project op de Veluwe zijn we op zoek naar vrijwilligers die in een aantal onderzoeksgebieden op de Veluwe de graasdruk van grote hoefdieren zoals reeën, edelherten en damherten in het bos gaan meten. Samen met vele terreinbeheerders wordt steekproefsgewijs op de hele Veluwe de graasdruk gemeten middels topvraatmetingen en exclosures-metingen. De graasdruk is een belangrijke factor bij natuurlijke verjonging in het bos. Het gaat in dit project om 40 uur in het najaar.
Het project is in 2020 gestart en toen werkten maar liefst 78 mensen aan de monitoring mee. Een deel van hen deed in 2021 weer mee. Na een oproep voor nieuwe vrijwilligers hebben we nu voldoende vrijwilligers voor het meetjaar 2022. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom maar je kunt pas vanaf het meetjaar 2023 meedoen.

Interesse? Lees hieronder meer over het project en de vereisten

Foto ree: Henk van den Burg

Het project

Foto: Borgman Beheer

In een goed functionerend bosecosysteem is ruimte voor de verschillende ontwikkelingsfasen van diverse boomsoorten in het bos. Een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen. Deze cyclus is in veel bossen van de Veluwe verstoord; de verjonging van het loofbos staat namelijk onder druk. Loofbosverjonging is veelal gewenst voor natuur, recreatie en bosbouw. Bosverjonging inzichtelijk maken door een objectieve meting is daarom van belang. Voor dit onderzoek zoeken we vrijwilligers die hierbij kunnen helpen.

De technische kant van het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau. De Faunabeheereenheid Gelderland coördineert het onderzoek. Stichting Landschapsbeheer Gelderland werft samen met de terreinbeherende organisaties de vrijwilligers. Uiteindelijk geeft dit onderzoek handvatten voor gericht fauna- en natuurbeheer.

Graasdruk meten

Het doel van dit project is om in samenwerking met de Veluwse boseigenaren een graasdruk monitoringsonderzoek op te zetten, waarin het kwantitatieve effect van grote hoefdieren op bosverjonging wordt vastgelegd. De graasdruk wordt bepaald door onder andere te kijken naar het percentage topscheuten van jonge bomen dat door grote herbivoren wordt aangevreten.

Instructie onderzoek

Vrijwilligers krijgen in juni, juli of augustus van het onderzoeksbureau praktijkinstructie over wat er precies van hen verwacht wordt. Er zullen cursussen zijn voor topvraatmeting, exclosure meting en cursussen gericht op soortenherkenning. De cursus over soortenherkenning gaat uit van een goede basiskennis van bomen en gaat in op lastig te onderscheiden soorten, zoals zaailingen. Je krijgt een heldere handleiding mee voor in het bos. Je gaat in je eentje (of als je wilt met z’n tweeën) op pad en je bezoekt je onderzoeksgebiedjes zelfstandig. Topvraat wordt gemeten in plots en er worden exclosures opgezet om zo ook de bosverjonging te meten. Binnen de exclosure wordt in een gebied van 10×10 meter de gehele vegetatiesamenstelling vastgelegd. Naast de omheinde exclosure staat ook een exclosure met dezelfde afmetingen maar dan zonder omheining. Voor ieder topvraatplot wordt de vraat van het huidige en het vorige seizoen vastgelegd. (zie plaatje voor een voorbeeld).

Het project loopt tot en met 2026. Omdat het om monitoring gaat waarin je op een uniforme wijze in verschillende jaren eenzelfde soort data verzamelt, zoeken we naar mensen die dit veldwerk liefst meerdere jaren op rij in het najaar kunnen uitvoeren. Wil je je voorlopig voor 1 jaar vastleggen? Geen probleem, ook dan zijn we blij met je inzet.

Je krijgt voor de duur van het project terreintoegang van de terreineigenaar.

Wat levert het mij op?

• Veldwerk met maatschappelijk belang in het najaar
• Je krijgt inzicht in onderzoekstechnieken naar graasdruk en bosverjonging
• Je leert het bos en specifiek ‘jouw’ plots beter kennen
• Je draagt bij aan een uniek project in omvang en schaal

De vereisten

Kun je de twintig meest voorkomende boomsoorten op de Veluwe herkennen? Zie plaatje. Check je kennis op bomenbieb.nl.
Ben je in de maanden september en oktober 40 uur beschikbaar voor veldwerk?
Ben je in bezit van eigen vervoer?

Wanneer je aan de exclosuremetingen wilt meedoen, is het van belang dat je zelfstandig een vegetatie-opname kunt maken. Als je hier ervaring mee hebt, geef dat dan aan bij je aanmelding.

Aanmelden

Als je je wilt aanmelden voor het meetjaar 2023 of je interesse wilt tonen kan dat hier. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op zodra er meer bekend is over de ligging van de plots en de instructie-data.

Graasdrukmonitoring project 2021

Ik heb interesse voor het project Graasdrukmonitoring op de Veluwe. De velden met een * zijn verplicht.
  • Wanneer je ook aan de exclosuremetingen wilt meedoen, is het van belang dat je zelfstandig een vegetatie-opname kunt maken.
  • U ontvangt een bevestigingsmail. Via Landschapsnieuws houden we bewoners en vrijwilligers in Gelderland op de hoogte over nieuwe projecten en acties in het landschap. U kunt zich ten allen tijde afmelden via een link onderaan iedere editie van Landschapsnieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Ook interessant

Word ook een weidevogelbeschermer en meld je aan voor de online cursus

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Waardering voor vrijwilligers in het landschap op Dag van de vrijwilliger

Luisterbankjes, helmenactie en informatieblad bijenhotel in Nieuwsmails voor vrijwilligers

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Wilp

Samen voor de natuur: Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag