Voor wie

In het buitengebied wonen, werken en recreëren mensen. Binnen onze projecten en activiteiten werken we samen met verschillende partijen, zoals agrariërs, particulieren, gemeenten en vrijwilligers. Wij werken met hen aan het behoud en de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

Particulieren

IJsselhoeven_036Steeds meer particulieren genieten van de rust en de ruimte van het buitengebied. Zij spelen een steeds grotere rol in het beheer van het landschap. Vaak zijn ze enthousiast over de aanleg, het herstel en het onderhoud van landschapselementen op het erf en willen ze  iets betekenen voor bijvoorbeeld erfvogels of insecten. Wij ondersteunen particulieren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van een Natuurerf advies of door het organiseren van cursussen. De meeste projecten vinden plaats in en om dorpen en kleine kernen. Het kan gaan om landschappelijke beplanting, het aanbrengen van erfbeplanting, het ontwikkelen van Klompenpaden of het treffen van maatregelen gericht op bevorderen van biodiversiteit.

Agrariërs

IMG_0245Het landschap zoals wij het nu kennen en waarderen is grotendeels gevormd door mensenhanden. Onze voorouders hadden veelal een boerenbestaan en leefden van wat het land hen gaf. Het onderhoud van de landschapselementen was onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.
Tegenwoordig genieten wij juist van die elementen die voor een boer destijds vanzelfsprekend en noodzakelijk waren. Samen met boeren willen wij landschapselementen weer onderdeel laten vormen van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door nieuwe elementen aan te planten, maar ook door te zorgen voor waarborging van het beheer van landschapselementen. Daarbij zoeken we de verbinding met burgers en buitenlui en werken we met zijn allen samen aan herstel van het landschap en de biodiversiteit.

Gemeenten

Een belangrijke partner bij het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied is de gemeente. Via beleid en concrete projecten is het mogelijk het landschap zowel te behouden als de betrokkenheid van bewoners te vergroten.
Met veel Gelderse gemeenten werken we samen op het gebied van versterking en behoud van het landschap. Het landschap is het visitekaartje van de gemeente en is voor veel bewoners de reden om zich ‘thuis te voelen’.
We zijn inmiddels door jarenlange ervaring in participatieprojecten gespecialiseerd in het opzetten van ‘bottom-up’ activiteiten waarbij bewoners zelf aan zet zijn, meedenken en een belangrijke rol in de uitvoering spelen.
Onder ‘in uw gemeente‘ is te zien welke projecten in uitvoering zijn, verwacht worden of al afgerond zijn in de betreffende gemeente. Ook de Klompenpaden en vrijwilligersgroepen zijn hier te vinden.

Naast processen met bewoners adviseren we gemeenten over hun landschapsbeleid en denken we mee over geschikte vormen van beheer. Eén van de manieren om de gemeenten op de hoogte te houden van ontwikkelingen en nieuwe projecten is de speciale nieuwsmail voor gemeenten. Deze nieuwsmail sturen we frequent naar onze contactpersonen binnen de Gelderse gemeenten.

 

Kijk ook eens op: