Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022

Op 9 maart is in de gemeente Hof van Twente op locatie Hengevelde in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2022 gevonden. Deze vondst is om 11.05 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontro-leerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Tonny Rupert, vrijwilliger van weidevogelgroep Hof van Twente. Het ei (uit een nest met twee eieren) is gevonden op een maisperceel met onder gezaaid gras.

Aftrap van het weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2022 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties, de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds, trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. Ook in Gelderland is het weidevogelseizoen gestart en is het wachten op de melding van het eerste kievitsei in Gelderland.

Weidevogelbescherming door Gelderse vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt ruim 700 vrijwilligers van 28 weidevogelgroepen en 19 patrijzentelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding.

De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2021 hebben de Gelderse vrijwilligers 6644 weidevogelnesten beschermd.

SLG coördineert al sinds 1995 de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk voor hier info

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel