Vondst eerste kievitsei in Gelderland: Gelders weidevogelseizoen is gestart

Op zondag 13 maart is in het Binnenveld, gemeente Wageningen, het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 09.20 uur bij ons gemeld. Op dat moment lagen er al twee eieren in het nest. De vinder, weidevogelvrijwilliger Henk van Paassen van de Weidevogelgroep Binnenveld Oost (WBO) uit Ede, heeft het ei gevonden op een maisperceel en het nest meteen digitaal geregistreerd. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2016 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Bekijk hier het item van Omroep Gelderland.

Kievit onder druk in Nederland

kievitElk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.

2016 Jaar van de Kievit

logo jaar van de kievit 2016In 2016 is er extra aandacht voor de kievit. LandschappenNL werkt samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon en Vogeltrekstation aan onderzoek en het in kaart brengen van het effect van maatregelen inzake de bedreigde situatie van de kievit. Het onderzoek is gericht op de overlevingskansen van jonge kieviten. De jonge vogels worden geringd en gevolgd. Daarbij kijken de onderzoekers naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren per nest uitkomen. Dit onderzoek wordt verricht met hulp van vele vrijwilligers. Het Binnenveld is één van de locaties waar het onderzoek plaats gaat vinden.

450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermersVinder 1e kievitsei Henk van Paassen

Wij ondersteunen circa 450 vrijwilligers van 34 boerenlandvogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseren we cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaffen we materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze beschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2015 hebben de Gelderse vrijwilligers ruim 6000 weidevogelnesten beschermd.

Ook weidevogelvrijwilliger worden?

logo vrijwillige weidevogelbeschermingWe coördineren al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk hier voor alle vrijwilligersgroepen.
Meer informatie bij de Gelderse coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming: Karen Hinkamp
Meer informatie over Jaar van de Kievit: Jaar van de Kievit
Meer informatie over boerenlandvogels: www.boerenlandvogelsnederland.nl