Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. We kunnen deze vogels nu helpen met het aanplanten van vogelbosjes, dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes en Gelderse roos. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op het erf maar we kunnen ze ook aanplanten op overhoekjes in dorpen en steden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG) starten een actie voor meer vogelbosjes waar iedereen die een overhoekje heeft aan mee kan doen. Meld u aan met onderstaand aanmeldformulier.

Boeren, burgers en buitenlui woonachtig in de regio Veluwe kunnen deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. Dat kan zijn in het buitengebied maar ook in dorpen en steden liggen vaak stukje grond braak zoals bij een bedrijventerrein of sportveld. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende struiken als meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts en lijsterbes om vogels aan te trekken. Met streekeigen bosplantsoen maken we stukjes natuur die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Helpt u mee?

Kijk hier voor een informatieblad over aanleg en onderhoud van een vogelbosje.

Voorwaarden en aanmelden

Heeft u ongeveer 50m2 tot uw beschikking voor een vogelbosje? Dan kunt u meedoen met deze actie! Tegen een eigen bijdrage van € 0,25 per struik schaft u de beplanting aan voor de aanleg van een vogelbosje. Een adviseur van SLG bekijkt uw aanvraag en stelt het assortiment samen zodat het passend is in het landschap. De feestelijke uitdeeldag op de Veluwe is op 17 december. Doe ook mee en plant een vogelbosje op uw erf, in uw dorp of bij uw bedrijf! Let op de voorwaarden in het formulier. Dit plantseizoen zal ook in de regio’s Rivierengebied en Achterhoek een actie starten voor meer vogelbosjes.

Plan Boom 

Dit is een actie van het landelijke project Plan Boom, dat in Gelderland wordt getrokken door Natuur en Milieu Gelderland en SLG. In de komende jaren dragen wij met Plan Boom bij aan het planten van 1 miljoen bomen in Gelderland. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, buurtinitiatieven en grondeigenaren. Kijk op www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/plan-boom voor meer mogelijkheden om mee te doen.

Ook interessant

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

625 “Appeltjes van Oranje” voor de gemeente Buren

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk

Doe mee met Buitengebied Bennekom in het Groen