Voedselbos Stichting De Parkse Gaard

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Voedselbos De Parkse Gaard

Voedselbos De Parkse Gaard is in het voorjaar van 2016 aangeplant en wordt beheerd door Stichting De Parkse Gaard. Sindsdien beheert een groep vrijwilligers het anderhalve hectare grote voedselbos in deelgebied De Park van Park Lingezegen. Park Lingezegen is een 1700ha groot park gelegen tussen Arnhem en Nijmegen.

Stabiel natuurlijk systeem
We laten met dit voedselbos zien hoe we proberen om natuurontwikkeling en voedselproductie samen te laten gaan. Daarbij worden kenmerken van een natuurlijk bos, dat in staat is ‘op eigen kracht’ rijk en langdurig te groeien en te bloeien, toegepast op voedselgewassen. Daarom spelen dus vaste bomen en struiken en planten de hoofdrol in het voedselbos en niet eenjarige soorten. Op termijn ontstaat zo een stabiel natuurlijk systeem dat ziekteresistent genoeg is en gevarieerd en gezond voedsel voortbrengt.
Enkele belangrijke thema’s: gezonde bodem, vol bodemleven, die om dit te bereiken niet bewerkt wordt. Geen, of alleen als het onvermijdelijk is, gebruik van fossiele brandstof. Streven naar zoveel mogelijk biodiversiteit. Kringloop in stand houden.
Wij zijn begonnen, maar mensen die mee willen werken aan verder ontwikkeling zijn van harte welkom voor bijvoorbeeld:
• het onderhoud
• plannen maken voor doorontwikkeling
• educatie opzetten en begeleiden
• workshops en excursies geven
• vermarkting van producten ontwikkelen
• PR organiseren
Wil je als vrijwilliger met ons meewerken? Vertel ons wat je leuk vindt. Waar wil je jouw ervaring of kennis voor gebruiken? Misschien wil je jouw ervaring of kennis ontwikkelen? Je bent van harte welkom!

Doe mee!
Mensen die mee willen werken aan De Parkse Gaard zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld voor het onderhoud, educatie, workshops, excursies en PR. Ook kun je bijdragen met het maken van plannen voor doorontwikkeling en het vermarkten van de producten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Voedselbos De Parkse Gaard en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Wim van Middelaar

Website: www.deparksegaard.nl

De groep is werkzaam in de gemeente Overbetuwe.