Versterking ‘groen’ vrijwilligersnetwerk gemeente Buren

In de gemeente Buren zijn veel inwoners actief als groenvrijwilliger in het buitengebied. Grote en kleinere vrijwilligersgroepen zetten zich actief in voor het beheer van landschapselementen, het inventariseren van planten en dieren, de organisatie van natuurexcursies of opruimen het van zwerfafval. De gemeente wil samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) dit vrijwilligerswerk succesvol houden en nog succesvoller maken. Bent u samen met andere inwoners of vrijwilligers als groenvrijwilliger actief in het buitengebied? Dan komen we graag met u in contact!

We zijn op zoek naar de vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Buren. Is uw groep nog niet benaderd, neem dan vóór 8 juli a.s. contact op met SLG via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Vragenlijst invullen

We vragen de vrijwilligersgroepen om een vragenlijst in te vullen over hun ervaring met het vrijwilligerswerk, eventuele knelpunten en welke kansen zij zien. Daarmee kunnen we bepalen hoe de vrijwilligersgroepen werken, welke wensen ze hebben en waar ze behoefte aan hebben. De uitkomst van de vragenlijsten, vormt de basis voor een programma om het netwerk van vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven in de gemeente te ondersteunen. Bijvoorbeeld met cursussen, bijeenkomsten of een bezoek van een adviseur van SLG.

Ervaring uitwisselen en samen optrekken

Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen in andere gemeenten blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben om elkaar te leren kennen. Vrijwilligers van verschillende groepen willen graag ervaringen uitwisselen en meer samen optrekken. De gemeente Buren gaat in samenwerking met SLG inventariseren welke behoeften de actieve groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren hebben. De gemeente kan dan een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Gelderland voor een programma dat meerdere jaren zal lopen.

Ook interessant

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Waardering voor vrijwilligers in het landschap op Dag van de vrijwilliger

Luisterbankjes, helmenactie en informatieblad bijenhotel in Nieuwsmails voor vrijwilligers

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Wilp

Samen voor de natuur: Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag

Bewoners welkom op online startavond Klompenpad Hall