Vereniging Land van Ooij

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Het doel van de vereniging ‘Land van Ooij’ is om door middel van de biologische tuin, mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen. Door samen actief te zijn, ervaring en kennis uit te wisselen willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en kleurrijke samenleving. De tuin bevat inheemse hagen, struwelen, en ruw grasland met hoogstamfruitbomen die in het landschap van de Ooijpolder passend zijn. Eenmaal per week wordt de tuin door vrijwilligers onderhouden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Vereniging Land van Ooij en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen per email met de coördinator.

De werkgroep is werkzaam in de gemeente Nijmegen.