Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Je bent al jaren actief in het landschap en je hebt behoefte aan wat meer achtergrondkennis. Of je bent nog maar net begonnen als coördinator en naast het werk in de praktijk valt het niet altijd mee om informatie te verzamelen. Het cultuurhistorisch landschap vormt een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het geeft onze leefomgeving ‘kleur’ en identiteit. Ieder gebied heeft zijn eigen intrigerende ‘levensverhaal’. In deze cursus leer je hoe de bijzondere landschappen van Gelderland globaal zijn ontstaan. We duiken in het landschap van de regio, de bijbehorende landschapstypen en elementen.

De cursus bestaat uit drie onderdelen en wordt in drie regio’s aangeboden.
1e theorieavond: Ontstaan van het landschap, landschapstypen en bijbehorende landschapselementen.
2e theorieavond: Aanleg, beheer en herstel van landschapselementen.
Praktijkochtend: Bekijken van landschapselementen in de omgeving.

Alle cursussen die vóór 1 juni zouden plaats vinden, zijn geannuleerd i.v.m coronamaatregelen. We zoeken naar een oplossing om deze cursussen op een ander moment/ andere manier toch doorgang te laten vinden. Heb je interesse, meld je dan toch aan, dan kunnen we je benaderen zodra er een nieuwe optie is. Het kan zijn dat wij op een later moment moeten besluiten andere cursussen ook te annuleren. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie.

Rivierengebied

Data: Donderdagavond 23 april, donderdagavond 30 april, vrijdagochtend 8 mei. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Locatie: nader te bepalen

Veluwe/IJsselvallei

Data: Dinsdagavond 12 mei 2020, dinsdagavond 19 mei 2020, vrijdagochtend 5 juni 2020. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Locatie: nader te bepalen

Achterhoek

Data: Woensdagavond 24 juni 2020, woensdagavond 1 juli 2020, vrijdagochtend 17 juli 2020
Locatie: omgeving Gaanderen, de praktijkochtend in de Achterhoek is een fietsexcursie langs diverse landschapselementen in de omgeving. Hiervoor dient u zelf een fiets mee te nemen!

Voor alle regio’s geldt:
Tijd:
Theorie 19.30- 21.30 uur, praktijk 9:00 – 12:00 uur
Aantal:
40 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Doelgroep:
Vrijwilligers
Voorwaarden: Vrijwilligers die deze inspiratieochtend volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Eigen bijdrage: Gratis voor vrijwilligers

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!

Ook interessant

Word ook een weidevogelbeschermer en meld je aan voor de online cursus

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Waardering voor vrijwilligers in het landschap op Dag van de vrijwilliger

Luisterbankjes, helmenactie en informatieblad bijenhotel in Nieuwsmails voor vrijwilligers

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Wilp

Samen voor de natuur: Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag