Gebiedsproces Veenhuizerveld

Veenhuizerveld

Het gebied Veenhuizerveld ligt in drie gemeenten, het noordelijke deel ligt in de gemeente Putten, het zuidelijke deel in de gemeente Barneveld en een deel in de gemeente Nijkerk. Het gebied grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe en staat op de kaart als Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen de Veluwe en het landgoed Gerven en Hell.
Particuliere grondeigenaren worden gestimuleerd om het landschap en biodiversiteit te herstellen in het gebied. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Met ondersteuning van de gemeentes kunnen er beplantingsplannen worden opgesteld die aansluiten op een gezamenlijk streefbeeld.
Bent u grondeigenaar of bewoner in het gebied en heeft u interesse om mee te doen? Meldt u zich dan via onderstaand aanmeldformulier bij ons aan.

Groene Valleilint

Het Veenhuizerveld is onderdeel van het Groene Valleilint en is opgenomen in de omgevingsvisie van de provincie Gelderland als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelzone (GO). Het doel van het project is om een gezamenlijke streefbeeld te ontwikkelen met de grondeigenaren in het gebied. Het streefbeeld gaat over natuurinclusieve landbouw met een duurzaam verdienmodel, vasthouden van water, versterking van het landschap en vermindering van stikstofuitstoot in het gebied.
SLG is betrokken bij dit project om het landschap te versterken en o.a. met particuliere bewoners in het gebied een deel van de ecologische verbindingszone te realiseren.

Aanmelden

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied