Van boomgaard tot bijenoase

Vergroten voedselaanbod na de bloesemperiode

Na de prachtige bloesemtijd zijn er voor wilde bijen, vlinders en andere insecten helaas weinig aantrekkelijke bloemen in en rond de boomgaard te vinden. Vooral de zomermaanden juni, juli en augustus blijken moeilijke maanden te zijn. Door aanleg van een bloemrijke rand of een speciaal bijenbosje met allerlei struiken is er gedurende de hele vliegperiode door voedsel te vinden voor deze dieren. Ook andere dieren profiteren hiervan. Doordat bijen zorgen voor een goede bestuiving komen er bessen en zaden, waardoor vogels worden aangetrokken. Deze vogels eten daarnaast ook weer insecten, die anders misschien overlast veroorzaken in uw boomgaard.

Aan de slag in en rond de boomgaard

In de voormalige gemeente Neerijnen gaat een project van start waarbij een adviseur van SLG eigenaren van hoogstamboomgaarden adviseert hoe zij voor wilde bijen, vlinders en andere insecten meer voedsel in de vorm van bloeiende bomen, bloeiende struiken en planten en nestgelegenheid kunnen bieden. Heeft u een boomgaard en wilt u advies? Neem dan contact op met SLG of telefoon: 026-3537444. Na aanmelding neemt een adviseur contact met u op voor een erfbezoek en het opstellen van een advies. Het geadviseerde beplantingsmateriaal en zaaigoed kunt u met korting vervolgens bestellen.

Bij Bewust Betuwe

Dit project is onderdeel van een groot biodiversiteitsproject in de voormaligegemeente Neerijnen en wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe en sluit mooi aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe. Dit is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit van de Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck & Wiel e.o. en heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving van bijen, zowel honingbijen als wilde bijen (zie http://bijbewustbetuwe.nl/ voor meer informatie).

Kijk hier voor meer informatie over het biodiversiteitsproject in de gemeente West Betuwe.

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit