vervolg Steunpunt Heg en Houtwal

Het Steunpunt wil daar verandering inbrengen.

Heggen en houtwallen zijn een aanwinst voor het landschap in Gelderland en vervullen een maatschappelijk belang. Naast het feit dat een kleinschalig landschap met heggen en houtwallen een prettig aanzicht biedt voor bewoners en recreanten bevat een heg of houtwal ook veel informatie over de biodiversiteit en soortenrijkdom. Ook bieden de vaak doornige elementen bescherming, broedgelegenheid en oriëntatie voor veel dieren. Zelfs mensen gedijen beter achter de heg; in een landschap met heggen is het achter de heg vaak een paar graden warmer dan wanneer men in een open landschap zou wandelen.
Een aantal van de bewaard gebleven heggen en houtwallen zijn al meer dan 100 jaar oud. Zij vertellen ons iets over het gebruik van het landschap door onze voorouders en kunnen daarom gezien worden als groene monumenten. Met goed onderhoud kunnen ze nog jaren mee.

Bekijk een leuke site over heggen (en het leggen/vlechten van heggen) uit Engeland: www.hedgelink.org.uk

Het Steunpunt Heg en Houtwal richt zich onder de vlag van Stichting  Landschapsbeheer Gelderland voornamelijk op het adviseren en voorlichten van particulieren. Zowel telefonisch als digitaal kan informatie worden aangevraagd. Daarnaast behoren ook gemeenten, de Provincie Gelderland, andere maatschappelijke organisaties en groene professionals tot de doelgroep. Door kennis te bundelen en te verspreiden zal hopelijk de kwaliteit van het beheer verbeteren. Via projecten met partners als gemeente, provincie en bedrijfsleven zal getracht worden het areaal heg en houtwal te vergroten.

Taken van het Steunpunt in Gelderland zijn onder andere;
• Loket voor vragen over beheer van heggen en houtwallen;
• Organiseren activiteiten rondom het herstel en de ontwikkeling van heggenlandschappen;
• Ondersteunen bij uitvoering;
• Ontwikkelen van projecten, gericht op de aanplant van heggen en houtwallen en het verbreden en verdiepen van kennis bij particulieren;
• Trainen van vrijwilligers;
• Aanzet geven tot aanpassing van beleid en regelgeving ten aan zien van heggen en houtwallen;

Het Steunpunt Heggen en Houtwallen is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

U kunt ook het contactformulier invullen.

Meer informatie
Bekijk hier filmpjes over aanleg en beheer van landschapselementen
Alles over erven. Duik in het landschap!
Een erfinrichtingsplan of advies op maat … klaar voor uitvoering!

Kijk ook eens op: