Steunpunt heg en houtwal

houtsingel_150x100SLG heeft een speciaal Steunpunt voor heggen en houtwallen opgezet. Dit Steunpunt hoopt door het geven van advies en steun zoveel mogelijk bestuurders en bewoners in Gelderland enthousiast te maken om een actieve bijdrage te leveren aan een hoogwaardig heggen- en houtwallenlandschap.
afbeelding_010

Heggen en houtwallen

Heggen en houtwallen zijn oorspronkelijk door boeren aangelegd als nuttig landschapselement. Ze deden dienst als erfscheiding, wildkering en als bron voor geriefhout. Regelmatig beheer was noodzakelijk en maakte deel uit van de werkagenda van de boer. Maar de heg en houtwal hebben hun functie verloren en zijn door de jaren heen eerder een lastig landschapselement geworden. Vele kilometers heg en houtwal zijn verdwenen en de exemplaren die deze rooi hebben overleefd krijgen te maken met goedkoop en verkeerd onderhoud.

Het Steunpunt Heg en Houtwal wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.17154npllogo_2010_rgb300_jpg

Kijk ook eens op: