Info over poelen

mooie_poelAdvies en informatie over poelen
Wanneer u er aan denkt om een poel aan te leggen, dan voorzien wij u graag van advies. Een adviseur onderzoekt of uw locatie kansen biedt voor de aanleg van een poel en of daarvoor subsidie mogelijk zou kunnen zijn. Niet elke plek is geschikt voor een poel. Vooral de grondwaterstand is van belang en verder moet een poel voldoende ruimte en licht hebben. Ook wanneer u al een poel heeft en behoefte heeft aan advies over het onderhoud of meer wilt weten over de flora en fauna kunt u met uw vragen bij de adviseur terecht.

Veldbezoek
De kosten voor een veldbezoek (1,5 uur) om de geschiktheid voor een poel te bepalen middels grondboring(en) bedraagt € 150,-. Aansluitend kunt u met ons nadere afspraken maken over verdere ondersteuning van SLG om tot een perfecte uitvoering te komen.

Interesse?
Via het contactformulier kunt u zich aanmelden. Daarna nemen we met u contact op om een afspraak te maken voor een veldbezoek.

 

Kijk ook eens op: