Meer biodiversiteit op uw erf

Wilt u een natuurerf creëren, als oase voor allerlei vlinders, (wilde) bijen, vogels, egels, kikkers, salamanders en andere dieren? Bij ons bent u aan het goede adres voor praktische tips om bij te dragen aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken voor allerlei dieren. Daarmee draagt u bij aan de biodiversiteit in het cultuurlandschap. Kijk hier voor een Natuurerf advies.

Biodiversiteit

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Bestuivers, waaronder wilde bijen, hebben het moeilijk. Ze gaan in aantal achteruit, dat is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig kunt u als bewoner zelf iets doen voor meer biodiversiteit op het eigen erf.

Als u de inrichting van uw erf en omringende percelen onder handen wilt nemen, dan kunt u denken aan aanleg van landschapselementen die karakteristiek zijn voor uw omgeving. Zoals bijvoorbeeld een poel, hoogstamboomgaard, heg, knotbomenrij, houtsingel of wilde bloemenweide.

In het informatieblad Informatieblad Biodiversiteit vindt u uitgebreide informatie over biodiversiteit op en om het erf of bekijk één van de Webinars over biodiversiteit.

Wilt u een nestkast voor vogels plaatsen maar weet u niet welke en waar je de kast ophangt? Bekijk ons infoblad Nestkast: onderhoud en plaatsing.

Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Bloemrijk grasland, bermen en hooilandjes

Op erven en in het buitengebied adviseren wij om de ontwikkeling van inheemse, meerjarige planten te stimuleren door middel van ecologisch beheer. Lees het voorbeeld van een bewoner in het buitengebied in dit artikel in de Gelderlander: De bij redden. Laat onkruid in de tuin gewoon eens staan voor meer tips.

In tuinen en op erven kan inzaaien een alternatief zijn voor ecologisch beheer om inheemse, meerjarige planten te krijgen. De eigenaar draagt hiermee bij aan een continu aanbod van nectar en stuifmeel voor vlinders, (wilde) bijen en andere insecten.

Meer informatie over werkwijze van SLG bij inzaaien.

Sinusbeheer

Sinusbeheer is een methode voor bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, die bijdraagt aan herstel en behoud van biodiversiteit. In het filmpje Sinusbeheer, hoe werkt het in de praktijk? neemt de deskundige ecoloog ons mee het veld in en legt duidelijk de verschillende stappen van sinusbeheer uit.

Lathyrusbij_Peter_Eekelder

Informatie per diersoort

Verschillende dieren dragen bij aan biodiversiteit. Wilt u meer weten over erfvogels zoals steenuilen, kerkuilen en zwaluwen? Wilt u iets doen voor wilde bijen, vlinders of heeft u vleermuizen op het erf? Welke maatregelen kunt u treffen om ze te beschermen, nestgelegenheid te bieden of te zorgen dat ze voldoende voedsel vinden bij u in de buurt? Hier leest u alles over:

Meer weten over aanleg en beheer?

Kijk hier voor de informatiebladen aanleg en beheer. Lees hoe kleine landschapselementen zoals een fruitboom, een knip- en scheerheg, een solitaire boom, een knotboom of een poel aangelegd en beheerd kunnen worden.

Kijk ook eens op: