Uitgelicht: Biodiversiteit

Veel mensen willen zich inzetten voor biodiversiteit. Dit is van groot belang voor het behoud van ons cultuurlandschap en verschillende soorten planten en dieren. Het kan gaan om het creëren van nestgelegenheid voor steenuilen, het oprichten van een wilde bijenwerkgroep of het beheren van een aantal poelen in de eigen gemeente. Particulieren richten het eigen erf in met oog voor natuur en biodiversiteit of zaaien een bijenbloemenmengsel. Op deze pagina staan inspirerende voorbeelden van projecten rondom biodiversiteit.

Doe mee!

Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit. Nog geen biodiversiteitsproject in uw gemeente? Wilt u zelf een biodiversiteitsproject opstarten? Neem dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

 

Door de cursus is mijn aandacht voor vogels en patrijzen versterkt

Edward van Schie, een beginnend patrijzenteller

 

 

 

Kijk ook eens op: