Bijeenkomst over erfvogels in de Kraats/het Binnenveld (online)

De geplande bewonersavond over erfvogels op dinsdag 13 oktober in Bennekom gaat vanwege de huidige coronaontwikkelingen helaas niet door. We gaan de bijeenkomst daarom digitaal via een beeldverbinding (online) organiseren op dinsdagavond 27 oktober van 19.30 tot 21.30 uur.

U krijgt voorafgaand aan de bijeenkomst van ons een mail waarmee we u informeren over hoe u kunt deelnemen. Ook bieden we u van te voren een test-mogelijkheid aan om het digitale vergaderen uit te proberen.

Vogels op het boerenerf en vrijwilligerswerk op 27 oktober

Wilt u uw erf meer geschikt maken voor erfvogels? Vindt u het leuk om meer te weten over het boerenerf en over steenuilen en kerkuilen? Of bent u benieuwd wat uilenvrijwilligers doen? Dan bent u van harte welkom op de digitale bijeenkomst over erfvogels met speciale aandacht voor kerk- en steenuilen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Levend Landschap Bennekom-De Kraats, vrijwilligers en SLG.

Foto: Henk van den Burg

Programma bijeenkomst over erfvogels

Boerenzwaluw

Tijdens de informatieavond vertelt erfvogeldeskundige en steenuilvrijwilliger Henk van Paassen over het boerenerf en de vogels die hier thuis horen zoals steenuil, kerkuil, zwaluwen, mussen en andere zangvogels. Ook geeft hij tips hoe particulieren hun eigen erf beter in kunnen richten voor erfvogels. Kerkuilenvrijwilliger Jaap van de Streek geeft een presentatie speciaal over het leven van kerkuilen en hoe je ze kunt helpen.
Ook wordt ingegaan op de rol van vrijwilligers bij de bescherming van uilen in samenwerking met STONE en de Kerkuilenwerkgroep Nederland. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het vergroten van het voedselaanbod en de schuil- en nestgelegenheid. Op het eind van de avond kunnen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om Henk en Jaap te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk.

Subsidiemogelijkheden voor nestkasten en beplanting op erven

Aan het eind van de avond kunnen erfeigenaren met interesse in beplanting en/of een uilennestkast zich aanmelden. Zij kunnen ook een afspraak maken voor een erfbezoek. Dan komt een landschapsbeheerder van de gemeente Ede en/of een uilenvrijwilliger langs voor een mondeling advies om het erf aantrekkelijker te maken voor erfvogels en met name uilen. Denk aan de aanleg van uilvriendelijke beplanting zoals hoogstamfruitbomen en heggen en het vergroten van het voedselaanbod en de schuil- en nestgelegenheid voor erfvogels op het perceel. Bij de gemeente Ede zijn er subsidiemogelijkheden voor particuliere grondeigenaren voor aanschaf van beplanting en nestkasten voor uilen.

Initiatief vanuit Levend Landschap

In alle dorpen in de gemeente Ede is een enthousiasmerende Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving. Het aantrekkelijk maken van het buitengebied van Ede voor uilen is een initiatief van Levend Landschap Bennekom-De Kraats. Uilen zijn beschermde diersoorten die zich thuis voelen in ons cultuurlandschap. Doordat veel oude schuren en landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en knotbomen zijn verdwenen, hebben de uilen onze hulp nodig als het gaat om nestgelegenheid en voedselaanbod.

Het project Levend Landschap Ede wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

 

Ook interessant

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel