Terugblik Gelderse Biodiversiteitsdag

Boomhommel

Als blijk van dank voor de inzet van vele professionals en vrijwilligers heeft de provincie Gelderland op 7 november jongstleden de 2e Gelderse Biodiversiteitsdag georganiseerd op het provinciehuis. Arjan Vriend, onze directeur-bestuurder, was gevraagd om dagvoorzitter te zijn. Arjan opende de dag en heette alle gasten van harte welkom. Hij memoreerde vervolgens aan een aantal berichten in de media die erop duiden dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Ook zijn er verontrustende berichten over teveel stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen.

Ambitie

Gelders gedeputeerde Peter Drenth gaf aan dat hij het herstel van biodiversiteit de belangrijkste opgave vindt voor de komende tijd. De provincie heeft de ambitie om verder te willen gaan dan alleen natuur te beschermen en te beheren in natuurgebieden. Ook wil de provincie dat natuur een vaste plek heeft in de stad, op bedrijventerreinen en in het landelijk gebied. Bij deze ambitie is inzet van iedereen – inwoners, het bedrijfsleven en de overheden van Gelderland – nodig. Gedeputeerde Drenth wil graag eerste investering doen met de middelen die vorig jaar dankzij een motie in Provinciale Staten zijn vrijgemaakt voor landschap en biodiversiteit.

Bloeiend landschap

Na een onderhoudende column over de hazelworm, voorgedragen door Koos van Zomeren, gingen de ruim 200 deelnemers aan de Biodiversiteitsdag naar een aantal lezingen en workshops naar keuze. En keus was er genoeg. Er werden 24 lezingen en workshops georganiseerd en 5 films aangeboden. Nomi Havelaar, projectleider biodiversiteit bij SLG, beet het spits af in de Statenzaal. Zij vertelde over het initiatief Bloeiend Landschap Berkelland, waarbij SLG samen met een gemengd biologisch bedrijf een bijenoase realiseert van 30 ha. Het vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen staat centraal. Ook de buren worden in een tweede fase van het project geënthousiasmeerd hun bijdrage te leveren aan een geschikt landschap voor wilde bijen. Bekijk hier de presentatie: Bijen landschapsbeheer. Gedeelde kennis, gedeelde zorg.

Presentaties

Tot slot deed onze dagvoorzitter aan het eind van de middag een oproep aan de provincie om na te gaan wie er nu op welke manier verantwoordelijk is voor de systeemverantwoordelijkheid van het landschap buiten het Gelders Natuur Netwerk. En hij bedankte alle inleiders voor hun bijdrage. Een aantal presentaties staat inmiddels op de website van de provincie Gelderland:

– A12 van Grijsoord naar Ede: is de natuur ook tevreden? 
– Beter beschermen met een brede blik soortmanagementplan helpt de beekprik vooruit
– Bijen Landschapsbeheer. Gedeelde kennis, gedeelde zorg
– Ecologisch verbinden
– Gelderland water(vogel)land
– Gelderse Natuurmakers
– 10 tips voor succesvolle burgerinitiatieven 
– Klimaatbestendige buffers in beekdalen
– Laagproductief bos
– Stoomcursus hommels
– Succes van plas-dras voor weidevogels
– Vliegend hert tellen op de Veluwe
– Workshop winterflora