Tel mee en help weidevogels beschermen in de Betuwe!

Heeft u belangstelling voor weidevogels? Vindt u het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in de Betuwe beschermd worden? En bent u graag buiten actief? Volg dan de korte cursus ‘Weidevogels tellen in de Betuwe’ en help nog dit seizoen de weidevogels in uw omgeving tellen en beschermen.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert deze cursus voor nieuwe vrijwilligers uit de Betuwe. U leert weidevogels en hun gedrag herkennen en hoe u ze kunt tellen. Deze gegevens zijn belangrijk om weidevogels beter te beschermen en dragen bij aan een effectief agrarisch natuurbeheer. De cursus bestaat uit twee theorieavonden en twee praktijkochtenden. De eerste theorieavond vindt plaats op 18 april. De eerste praktijkochtend vindt plaats op 22 april.
De cursus is gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Weidevogels tellen

De nieuwe vrijwilligers worden opgeleid om dit seizoen al een weidevogeltelling te doen in verschillende logo vrijwillige weidevogelbeschermingweidevogelgebieden in de Betuwe. Deze telling heet BTS-telling (Bruto Territoriaal Succes) waarbij u tweemaal in het seizoen telt: een broedpaartelling eind april en een alarmtelling eind mei/begin juni wanneer de weidevogels jongen hebben. De telling vindt ongeveer een week na de cursus plaats. Dus u gaat direct het geleerde in de praktijk brengen. De gebieden waar vrijwilligers gaan tellen zijn: Eldikse Veld (Ochten), Ingense Waard (Ingen), Maurikse Waard en Maurikse Broek (Maurik) en Ommerense en Ingense Veld (Ommeren). In deze gebieden doen agrariërs mee aan weidevogelbeheer via het agrarisch collectief Rivierenland.

Cursus

Coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming Karen Hinkamp van SLG verzorgt de cursus. In twee avonden leert u de verschillende weidevogels en hun gedrag herkennen. Hoe gedragen kieviten en grutto’s zich als ze eieren hebben en hoe gedragen ze zich als ze jongen hebben? U leert hoe u volgens een bepaalde methode weidevogels kunt tellen. Op twee zaterdagen gaat u het veld in. Kortom, een praktische cursus voor vogelliefhebbers.
De theorieavonden vinden plaats op 18 april en 17 mei 2017 en duren van 20.00 tot 22.00 uur. De praktijkochtenden vinden plaats op 22 april en 20 mei 2017. Na opgave voor deze cursus ontvangt u meer informatie over het programma en de locatie. De cursuslocatie bevindt zich centraal in de Betuwe.
Iedereen kan meedoen. Ervaring met weidevogels tellen is niet noodzakelijk, enige kennis van weidevogels is gewenst. Een verrekijker is nodig, een telescoop is een pre.

100.ooo ha gruttogebied gemonitord in 2016

Vorig jaar is met de BTS-telling landelijk ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord. Deze tellingen helpen de agrarische collectieven om te bepalen waar het beheer nog verder te verbeteren is. Daarom zullen ze in 2017 verder worden opgeschaald. De cursus in de Betuwe vindt plaats voor deze opschaling.  Lees meer hierover in het persbericht . Er wordt ook een cursus georganiseerd in Nijkerk en de Randmeerkust.

SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies. Daarnaast worden alle resultaten verzameld en verwerkt.