Taak Risico Inventarisatie & Evaluatie (Taak RIE)

Inventariseer voorafgaand aan elke werkdag, de werkzaamheden die de groep gaat doen en welke risico’s hier aan kleven. Beschrijf de maatregelen die je neemt om de risico’s te beperken.

SLG heeft een Taak RIE opgesteld die op hoofdlijnen de risico’s vanuit de werkzaamheden, de deelnemers en de terreinomstandigheden inventariseert en aangeeft welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s in te perken.

Taak RIE per werkzaamheid

Taak RIE snoeien van hoogstamfruit
Taak RIE plaatsen en onderhouden raster
Taak RIE opschonen beken en poelen
Taak RIE opruimen van zwerfafval
Taak RIE onderhoud klompenpad
Taak RIE motorisch afzetten houtachtige begroeiingen
Taak RIE maaiwerkzaamheden
Taak RIE knotten van bomen met de motorkettingzaag
Taak RIE handmatig knotten van bomen
Taak RIE handmatig afzetten houtachtige begroeiingen
Taak RIE diersoorten bescherming, waaronder uilenkasten ophangen
Taak RIE aanplanten en opslag uitsteken

Zorgplicht, Taak RIE en opleidingsplan

Polman Arbo & Veiligheid buitenruimte heeft voor SLG een rapport opgesteld. Hierin staan, naast de Taak RIE van de diverse werkzaamheden, ook de zorgplicht van SLG en een opleidingsplan per werkzaamheid toegelicht. Klik hier voor dit document.

Terug naar de overzichtspagina Gezond & Veilig werken

Kijk ook eens op: