Online symposium Toekomst van Ecologisch Bermbeheer op 5 februari

Op vrijdag 5 februari 2021 organiseert de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een online symposium over de toekomst van ecologisch bermbeheer in Gelderland. Ecologisch bermbeheer is in opkomst. Steeds meer gemeentes willen meer biodiversiteit realiseren door de bermen minder vaak te maaien, zodat bloeiende kruiden en insecten zich kunnen ontwikkelen. Het online symposium Toekomst van Ecologisch Bermbeheer is interessant voor gemeenteambtenaren binnen en buiten Gelderland, aannemers en overige belangstellenden.

Foto: Gerard van Dijk

Programma

10.00 uur : Welkom door Arjan Vriend – directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland
10.10 uur: Ervaringen met het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer en ontwikkelingen in de provincie door Petra Verburg- Projectleider Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
10.25 uur: Toekomst van het ecologisch bermbeheer in de Provincie Gelderland door Gedeputeerde Peter Drenth – Provincie Gelderland.
10.40 uur: Uitreiking van de Beste Berm Bokaal aan gemeentes – filmpje.
KORTE PAUZE
10.55 uur: Ervaringen uit het veld door winnaar Beste Berm Bokaal.
11.10 uur: Toelichting over Kleurkeur door Anthonie Stip – Vlinderstichting.
11.30 uur: Afsluiting door Arjan Vriend.

Praktische informatie en aanmelden

Het online symposium vindt plaats op vrijdag 5 februari 2021 van 10:00-11:30 uur via een live stream. Aanmelden voor het symposium kan via onderstaand aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 3 februari per e-mail een link naar de live stream. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

De afgelopen twee jaar hebben verschillende Gelderse gemeentes meegedaan met het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer. Daarin zijn waardevolle ervaringen uitgewisseld, waarin niet alleen het bermbeheer an sich aan bod kwam, maar ook de vertaling hiervan in bestekken, de samenwerking binnen gemeentes die daarvoor nodig is, het verwerken van maaisel en communicatie met de burger. Tijdens het symposium zullen de geleerde lessen uit het netwerk worden gedeeld. Ook zal gedeputeerde Peter Drenth zijn visie geven over de toekomst van ecologisch bermbeheer in de provincie Gelderland.

Uitreiking Beste Berm Bokaal

Onderdeel van het digitale symposium is de uitreiking van de Beste Berm Bokaal. Welke gemeente in Gelderland heeft het ecologisch bermbeheer het best op orde? Welke organisatie heeft de grootste stappen gemaakt de afgelopen twee jaar? Wie draagt het uit en is een voorbeeld voor andere gemeenten en organisaties binnen de provincie Gelderland?

Kleurkeur

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld, een keurmerk voor goed ecologisch bermbeheer. Anthonie Stip van de Vlinderstichting licht op het symposium toe wat Kleurkeur inhoudt en wat gemeentes hiermee kunnen.

Meer informatie over het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer.
Het symposium is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.