Symposium Bij Bewust Betuwe over biodiversiteit

Op vrijdag 31 maart vindt het symposium over biodiversiteit als onderdeel van de campagne Bij Bewust Betuwe plaats.  De initiatiefnemers hebben een inspirerend programma voor u samengesteld met diverse sprekers waaronder Frank Berendse (emeritus hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie WUR). Zij lichten toe waarom de bij en andere bestuivende insecten van cruciaal belang zijn voor onze voedselvoorziening en natuur. Ook geven zij concrete voorbeelden hoe we de leefomgeving bij-vriendelijker kunnen maken en zo een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit.

Zeven gemeenten ondertekenen

De middag wordt afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Het doel van intentie-verklaring is het verbeteren van de leefomgeving van de bij.

Educatief programma

Naast het symposium op 31 maart worden er andere activiteiten georganiseerd in het kader van Bij Bewust Betuwe. Tijdens het symposium maakt Arjan Vriend (directeur-bestuurder SLG) het uitvoeringsprogramma met de eerste concrete maatregelen bekend. Zo kunnen alle basisscholen in de West-Betuwe deel nemen aan een educatief programma en kunnen zij onder meer een bijenboom krijgen voor op het schoolplein.

 

BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door o.a. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Rabobank West Betuwe. Kijk ook op www.bijbewustbetuwe.nl.