Succesvolle aftrap campagne Bij Bewust Betuwe

De campagne BIJ BEWUST BETUWE is vrijdag 31 maart 2017 van start gegaan met een druk bezocht symposium over biodiversiteit. Ruim 100 vertegenwoordigers van onder meer Betuwse gemeenten, het Waterschap, Regio Rivierenland, terrein beherende organisaties, natuurverenigingen en landbouworganisaties kwamen bijeen bij gastheer Waterschap Rivierenland in Tiel. Diverse sprekers lichtten de problematiek van bijen en het grote belang van biodiversiteit toe. Imkers worden al jaren geconfronteerd met forse bijensterfte. Met de wilde bijen is het eveneens slecht gesteld: meer dan 50% van alle soorten wilde bijen staan op uitsterven. Zo kunnen de bijen hun bestuivende bijdrage in de voedselketen steeds minder goed vervullen. Er werd een aantal concrete voorbeelden toegelicht om het Betuwse bijenlandschap te verbeteren. Tot slot ondertekenden twaalf partijen de intentieverklaring en werden alle aanwezigen uitgenodigd hun bijdrage aan meer biodiversiteit kenbaar te maken.

Een korte sfeerimpressie van het symposium kunt u bekijken in het filmpje Symposium Bij Bewust Betuwe 31 maart 2017. 

Intentieverklaring

Zeven Betuwse gemeenten, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG tekenden samen met de imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel e.o. de intentieverklaring. Het doel van de intentieverklaring is om mensen bij-bewuster te maken en het landschap bij-vriendelijker in te richten en te onderhouden. Ook werden alle deelnemers uitgedaagd om hun concrete bijdragen voor het verbeteren van de biodiversiteit op papier te zetten. Initiatiefneemster Jacqueline van Rooij: ”Met BIJ BEWUST BETUWE maken we de Betuwe een duurzame en biodiverse leefomgeving voor ons allemaal”.

Campagne BIJ BEWUST BETUWE

Het symposium is de officiële start van de grote voorlichtingscampagne BIJ BEWUST BETUWE. De campagne richt zich op bestuurders en grondeigenaren/beheerders, scholen en burgers in de Betuwe. Zo hebben alle basisscholen in de Betuwe een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een educatief programma, wordt er begin april zonnebloemzaad uitgedeeld aan ca 18.000 scholieren en zijn er diverse films en lezingen het komende jaar.

BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, het initiatief wordt ondersteund door de Rabobank en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.