Succesvol biodiversiteitsproject gemeente Buren

Op zaterdag 7 maart vond de feestelijke uitdeeldag van het Biodiversiteitsproject Buren plaats. Deze winter heeft een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor 18 grondeigenaren biodiversiteitsplannen opgesteld. Zij kregen gratis advies om een bloeiend bijenlandschap te creëren dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De deelnemers konden zaterdag hun beplanting bij het gemeentehuis ophalen. In totaal hebben zij 4825 struiken, 31 knotbomen, 41 laanbomen en 85 fruitbomen geplant, 11 nestkasten geplaatst en 725 m2 grond ingezaaid met bloemrijke mengsels. Een flinke biodiversiteitsimpuls voor het Burense buitengebied!

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in de gemeente Buren. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig konden bewoners zelf iets doen voor meer biodiversiteit op het eigen erf.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Buren en sluit mooi aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe.

Ook interessant

hoogstamfruit

Help mee en zet Neder-Betuwe in het groen

Zoemende boomgaarden en 100ste Gelderse Klompenpad in Landschapsnieuws

Locaties gezocht voor vijf bijenoases in Wageningen

Webinar over unieke Achterhoekse fruitcollectie van Hennie Rossel

Grote belangstelling voor webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

Webinar over biodiversiteit in Nijkerk

Weidevogelvrijwilliger Wiebe Hoekstra telt grutto’s in het Ommerense veld

Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui: koplopers gezocht!