Stichting Liniewacht

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Militaire groepsschuilplaatsen

Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen tientallen zogenaamde militaire groepsschuilplaatsen. Deze schuilplaatsen voor infanteristen zijn beeldbepalend voor het landschap. Ze hebben niet alleen een cultuurhistorische en landschappelijke waarde maar ook een belangrijke ecologische waarde. Vleermuizen vinden deze bunkers namelijk aantrekkelijk om zich voort te planten en te overwinteren. Deze groepsschuilplaatsen zijn bijzonder erfgoed en moeten behouden worden. De Liniewacht is een vrijwilligersgroep die deze unieke plekken landschappelijk onderhouden en beheren en daarnaast ook monitoren op vleermuizen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de Zoogdiervereniging hebben de oprichting van deze groep begeleid en gefaciliteerd. Sinds 2017 is de Liniewacht een volledig zelfstandige vrijwilligersgroep. Voor meer informatie zie ook: www.liniewacht.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Liniewacht? Neem dan per email contact op met de coördinator.

Email: Dhr. R. Schroot

Deze groep is werkzaam in de gemeente West Betuwe.