Steun de steenuil en sponsor een steenuilenkast!

Voor elke €50 die u doneert, kunnen vrijwilligers van de steenuilenwerkgroepen in Gelderland één steenuilenkast ophangen. Vrijwilligers plaatsen steenuilenkasten op locaties die geschikt zijn voor de steenuil om te broeden. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Door het verdwijnen van oude knotbomen of hoogstamfruitbomen met holtes, bieden steenuilenkasten een goed alternatief. Steun de steenuil en sponsor een steenuilenkast!

De steenuil: nieuw leven

Vliegend boven het erf kijk ik naar beneden. Vorig najaar ben ik hier neergestreken, niet ver van mijn geboorteplek. Samen met mijn mannetje vorm ik een paar. Mijn dieet bestaat voornamelijk uit muizen. Zittend op een laag paaltje speur ik de ondergrond af naar deze lekkernij. In de overgang van het hoge naar het lage gras zie ik ze goed aankomen in de schemering en sla ik toe. Op een rommelig erf leven veel muizen en vind ik het hele jaar door voldoende voedsel. Kikkers, regenwormen en insecten zorgen voor wat afwisseling.
Het broedseizoen breekt aan. In de steenuilenkast op het erf kan ik veilig mijn broedsel  leggen en samen met mijn mannetje de jongen groot brengen. Mijn kleintjes kunnen nog niet vliegen als ze uit het ei komen. Na vijf weken kruipen ze uit het nest naar buiten op een tak. Soms vallen ze naar beneden, het is zaak dat de kat ze dan niet te pakken krijgt. Gelukkig liggen er wat pallets onder het nest, waar tussen de jonge steenuilen zich kunnen verschuilen, ze klimmen dan zelf weer naar boven via de stam.
Vanaf de nok van de schuur kijk ik naar beneden. Ik ben een echte mensenvriend, ik houd van het erf, van de diversiteit en vooral: van de rommel. Voor mijn nestgelegenheid ben ik steeds meer afhankelijk van de mensen. Het broeden en het opvoeden van mijn jongen in de steenuilenkast bevalt me erg goed!

Steenuilenwerkgroepen

De steenuilvrijwilligers gaan al vroeg in het jaar het veld in. Ze inventariseren de mogelijke broedplaatsen. Eind mei/ begin juni bezoeken de vrijwilligers de steenuillenkasten en kijken ze of er in de kast gebroed wordt. Bij een volgend bezoek worden de jonge steenuilen geteld en geringd. In het najaar trekken de steenuilvrijwilligers er op uit om de steenuilenkasten te controleren en schoon te maken. Met een nieuwe strooisellaag zijn ze klaar voor het nieuwe seizoen. Sommige kasten zijn aan vervanging toe. Daar komen nieuwe steenuilenkasten te hangen, net als op nieuwe locaties die geschikt zijn voor de steenuil. Dankzij de steenuilvrijwilligers heeft de steenuil nestgelegenheid om te broeden en is zijn voortbestaan gewaarborgd.

Wij hebben een ANBI status. Uw gift is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wij zijn een door CBF erkende goededoelenorganisatie. Foto’s: Henk van den Burg

CBF erkend goed doel

 

Deze actie is nu gesloten. Dank voor uw bijdrage!