Steenuilwerkgroep Wageningen versterkt biotoop steenuilen

De afgelopen voorjaar opgerichte Steenuilwerkgroep Wageningen is gedreven bezig om steenuilen te beschermen. De vrijwilligers van de steenuilwerkgroep hebben vijf eigenaren in het buitengebied geadviseerd hoe zij hun erf nog geschikter kunnen maken als leefomgeving voor steenuilen. Dit heeft geresulteerd in een vijftal beplantingsplannen met in totaal bijna achthonderd struiken om aan te planten in struweelhagen en ruim dertig hoogstamfruitbomen. Een biologische boomkweker levert de nieuw aan te leggen beplanting vrijdagochtend 23 november af bij de deelnemende erfeigenaren.

Verbeteren steenuilenbiotoop

Ophangen steenuilenkast

De Steenuilenwerkgroep Wageningen helpt mee om het steenuilenbiotoop rond Wageningen te verbeteren. Het vergroten van nestgelegenheid door middel van het ophangen van nestkasten is daar onderdeel van. Ook zijn de vrijwilligers in overleg gegaan met geïnteresseerde erfeigenaren om aanvullende steenuilvriendelijke beplanting, zoals hoogstamfruitbomen en hagen te realiseren. Voor het plantmateriaal was subsidie beschikbaar vanuit dit project. De steenuilwerkgroep Wageningen helpt de erfeigenaren indien gewenst met de aanleg van de beplanting.
Heeft u ook interesse om deel te nemen aan de Steenuilwerkgroep Wageningen of te helpen met de aanleg van steenuilbiotoop of nestkasten? Neem dan contact op met Hanita Zweers of 06-46140871.

De steenuil

De steenuil is de kleinste uil in Nederland en staat als kwetsbaar op de rode lijst. Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplanting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ontstaan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden. Steenuilen zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van het cultuurlandschap.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Wageningen en Provincie Gelderland.

Kijk hier voor meer informatie over de Steenuilwerkgroep Wageningen en http://www.steenuil.nl.

Lees nieuwsbericht ‘Steenuilwerkgroep helpt bij aanleg biotopen’.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel