Steenuilwerkgroep Wageningen van start

De Steenuilwerkgroep Wageningen ging zaterdag 11 november jl. van start in de praktijk. Op het erf van de familie Venhorst aan de Oude Diedenweg in Wageningen heeft de nieuwe werkgroep een eerste nestkast voor steenuilen opgehangen. Vooraf werd gedemonstreerd hoe een ideale nestkast voor een steenuil er uit hoort te zien en hoe de kast moet worden opgehangen. Ook oefenden de vrijwilligers om te beoordelen of een locatie geschikt is als leefgebied voor de uil. De werkgroep gaf daarna advies aan de eigenaar hoe zijn erf nog geschikter kan worden als leefomgeving van steenuilen.

De Steenuilenwerkgroep Wageningen richt zich op de bescherming van steenuilen en hun leefgebied. De oprichting van deze werkgroep vindt plaats onder leiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met Steenuil Overleg Nederland (STONE).

Verbeteren steenuilenbiotoop

De Steenuilenwerkgroep Wageningen helpt mee om het steenuilenbiotoop rond Wageningen te verbeteren. Het vergroten van nestgelegenheid door middel van het ophangen van nestkasten is daar onderdeel van. Ook gaan de vrijwilligers in overleg met geïnteresseerde erfeigenaren om aanvullende steenuilvriendelijke beplanting, zoals hoogstamfruitbomen en heggen te realiseren. Voor het plantmateriaal is subsidie beschikbaar vanuit dit project.
De eerste eigenaren hebben zich intussen al gemeld. Heeft u ook grond in het buitengebied van Wageningen en wilt u uw terrein geschikter maken voor steenuilen? Dan komen de vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep Wageningen graag een keer langs om de mogelijkheden te bekijken.

De steenuil

De steenuil is de kleinste uil in Nederland en staat als kwetsbaar op de rode lijst. Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplanting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ontstaan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden. Steenuilen zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van het cultuurlandschap.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Wageningen en Provincie Gelderland.

Meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl en http://www.steenuil.nl.

Foto’s: Willem Mourik

 

 

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen