Steenuilenwerkgroep Rivierenland

Het werk van de steenuilenwerkgroep bestaat uit het produceren en ophangen van nestkasten. Al vroeg in het jaar wordt door middel van het afspelen van de territorium-roep van de steenuil gekeken (geluisterd eigenlijk) of er een steenuil antwoord geeft. Dit wijst er dan op dat er sprake is van een territorium en dat er een mogelijk broedplaats is/komt. Zo eind mei begin juni worden de kasten bezocht en gekeken of er in de kast gebroed wordt. In het najaar worden alle kasten nogmaals bezocht, eventueel schoon gemaakt en van nieuw strooisel voorzien, zodat de kasten weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep kijk dan op hun website. Wilt u deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u natuurlijk ook rechtstreeks per email contact opnemen met de coördinator:

Email: Dhr. F. Bettink

Foto: Felix van der Linden

De groep is “altijd” op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren,  of het nu nestkasten bouwen, ophangen of controleren is, administratief, PR-werk, territorium inventarisaties of adviseren is… Er is altijd wat te doen! De vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en hebben dezelfde passie: steenuilen zoveel mogelijk naar de zin maken in dit mooie stukje van de Betuwe! Steenuilenwerkgroep Rivierenland zoekt zoveel mogelijk de samenwerking op met andere organisaties of vrijwilligersgroepen.

Deze groep is werkzaam in de gemeente Buren en Neder-Betuwe tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Cuneraweg (N233) Ochten-Rhenen.