Steenuilenwerkgroep Nederbetuwe

Het werk van de steenuilenwerkgroep bestaat uit het produceren en ophangen van nestkasten. Al vroeg in het jaar wordt door middel van het afspelen van de territorium-roep van de steenuil gekeken (geluisterd eigenlijk) of er een steenuil antwoord geeft. Dit wijst er dan op dat er sprake is van een territorium en dat er een mogelijk broedplaats is/komt. Zo eind mei begin juni worden de kasten bezocht en gekeken of er in de kast gebroed wordt. In het najaar worden alle kasten nogmaals bezocht, eventueel schoon gemaakt en van nieuw strooisel voorzien, zodat de kasten weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Meer informatie

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij deze steenuilenwerkgroep? Neem gerust contact met Saskia Bemer van SLG op via s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl of 06-23387930.